Diễn đàn Petrus Ký (DĐPK) là diển đàn tự do của Hội AHPK/AC để mọi hội viên
cũng như cảm tình viên diển đạt tư tưởng và phát huy năng khiếu.
Nội dung bài vở đăng trên DĐPK không nhất thiết là đường lối của Hội, của Ban Chấp Hành.
Tác giả chịu trách nhiệm về bài viết của mình.

  Báo DĐPK phát hành hằng năm hai số vào trước Tết Nguyên Đán (khoãng tháng 1) và dịp Đại Hội Petrus Ký (khoãng tháng 7). Tin tức, bài vở, đề nghị xin gời về bất cứ anh em nào trong Ban Chấp Hành, hoặc anh Trần Gia Bình (Trưởng Ban Báo Chí).

  Các Thân Hữu muốn nhận báo DĐPK qua Bưu-điện, xin chuyển tiền cước phí 8 € / 12$ hằng năm hai số, qua trương mục cũa Hội.

   DĐPK số 40 sẽ được phát hành vào tháng 7/2015. Mong sẽ được nhận tin tức, hồi ký, thi ca, sáng tác về mọi lãnh vực không phải chỉ từ anh chị em hội viên mà còn từ những thân hữu bốn phương.

   Trong số DĐPK Xuân Ất Mùi số 39 / 2015 mới nhất, anh chị em thân hữu có thể tìm đọc các bài:

Tựa bài Tác giả

Thư ngỏ

Ban Biên Tập

Sớ Táo Quân Petrus Ký Ất Mùi

Nguyễn Ngọc Báu

 Năm Mùi nói chuyện Dê

 Nguyễn Thành Thụy

 Thầy Nguyễn Xuân Hoàng

Sống đến cuối đời như một nhà văn

Nguyễn văn Sâm

 Vĩnh biệt cô Trần Thu Ba (1938-2014)

Ban Biên Tập

 Gió mùa Đông Bắc

Thơ: Hai mặt

 Trần Ngươn Phiêu

Thích Tánh Tuệ

Bạn tù

Hoàng Quốc Việt

Mùng 7 - Tết năm xưa

Thơ: Hồi Xuân

Trần thị Thu Trâm

Đỗ Thanh Tâm

Hán Nôm (bài học 4)

Lê văn Đặng

Tâm địa đại Hán - ngàn năm không đổi

Nguyễn Huệ Chi

 Tôi nằm gác tay lên trán

Thơ: Tĩnh tọa

Tiểu Tử

Huyền Không

Đại Hội Petrus Ký Âu-Châu kỳ 20 / 2014

Ban Chấp Hành

So sánh quá trình thống nhất Đất nước

của Việt-Nam và Đức quốc

Vũ Ngọc Yên

Thơ: Mày - Tao

Sông Lô

Một tấm gương đẹp

nguồn Internet

Ra mắt sách: Chuyện Thuở Giao Thời

Tiểu Tử

Thư đi - Tin lại

Ban Biên Tập

   Để tìm hiểu sự thành hình và chủ trương hoạt động của báo Hội AHPK/AC, mời anh chị em thân hữu đọc:

Từ Tin Hội đến Diễn Đàn Petrus Ký
Hữu khuynh, tả khuynh, ái hữu hay chánh trị: Đường hướng báo Tin Hội đi về đâu ?

  Ngoài ra Anh Chị Em Thân Hữu cũng đừng quên đọc thêm những bài chọn lọc từ các báo Tin Hội / Diễn Đàn PK:

Thân thế và sự nghiệp ông Petrus Trương Vĩnh Ký (Hồ văn Thái)
Trường Petrus Ký ngày xưa & Hội Ái Hữu Petrus Ký ngày nay (Danh Trần)
Thầy Vũ Ký, Nguyễn Công Danh & chí làm trai Nguyễn Công Trứ (Trần Minh Quang)

 

Tham gia, cổ động, phát huy sinh hoạt Hội,
hưởng ứng, cộng tác, viết báo
để Diển Đàn Petrus Ký phát triển lớn mạnh !

 

   Báo Diễn Đàn 36  Báo Diễn Đàn 37  Báo Diễn Đàn 38    
 Báo Diển Đàn số 35  Báo Diển Đàn số 30  Báo Diển Đàn số 25  Báo Diển Đàn số 20  Báo Diển Đàn số 15
 Báo Diển Đàn số 34  Báo Diển Đàn số 29  Báo Diển Đàn số 24  Báo Diển Đàn số 19  Báo Diển Đàn số 14
 Báo Diển Đàn số 33  Báo Diển Đàn số 28  Báo Diển Đàn số 23  Báo Diển Đàn số 18  Báo Diển Đàn số 13
 Báo Diển Đàn số 32  Báo Diển Đàn số 27  Báo Diển Đàn số 22  Báo Diển Đàn số 17  Báo Diển Đàn số 12
 Báo Diển Đàn số 31  Báo Diển Đàn số 26  Báo Diển Đàn số 21  Báo Diển Đàn số 16  Báo Diển Đàn số 11

 

issuu_33

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022