Thầy Phạm Xuân Ái  G.s. Pháp văn
 Thầy Phan Lưu Biên
 G.s. Toán
 Cô Lâm thị Cúc  G.s. Lý Hóa
 Thầy Phạm Ngọc Đảnh  G.s. Đức ngữ / Triết
 Thầy Nguyễn Ngọc Đính  G. s. Lý Hóa
 Cô Nguyễn thị Thu Hà (cô Đảnh)  G. s. Toán
 Cô Thiên Hương Rosalie
 G.s. Sử Địa
 Thầy Vũ Ký  G.s. Việt văn
 Thầy Nguyễn Thanh Liêm  G. s. / Hiệu Trưởng
 Thầy Trần Thành Minh
 G.s. Toán
 Thầy Trang Ngọc Nhơn
 G.s. Lý Hóa
 Cô Huỳnh thị Kiều Liên
 G. s. Đức ngữ (Gia Long)
 Thầy Trần Kim Quế  Thanh Tra / Hiệu trưởng Kiến Hòa
 Thầy Hồ văn Thái  G. s. Pháp văn
 Cô Nguyễn thị Thục
 G.s. Anh văn

 

  Danh sách Thầy Cô tại Hải ngoại

 

 

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022