Chức vụ Tên họ Điạ chỉ
Hội Trưởng: Phạm Quốc Phong

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng Thư Ký: Uông Thu Hoài

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngoại vụ: Lê Quang Dũng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nội vụ:

Trần Tiến Hóa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thủ Quỷ:

Phạm văn Hòa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Báo chí: Trần Gia Bình

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn nghệ: Nguyễn Minh Châu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Quách Vĩnh Thiện

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webmaster:

Lê Trung-Trực

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trụ sở Hội / Địa chỉ liên lạc

Lê Trung-Trực

Heimchenweg 80

65929 Frankfurt /Germany

Phone: +49-(0)69 319761

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cựu Hội Trưởng
1995 - 1997 1997 - 1999 1999 - 2001
     
Huỳnh văn Ngày & Nguyệt Trần Thủ Danh Phạm văn Hòa & Kim Cúc
   
2001 - 2003 2003 - 2005 2005 - 2007
     
Trần Tấn Đạt Bùi Hữu Tường Huỳnh Hiếu Thảo
  
2007 - 2009 - 2011 2011 - 2013 2013 - 2015

   
Phạm Quốc Phong Lê Trung-Trực  Uông Thu Hoài

 

  

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022