Diễn đàn Petrus Ký (DĐPK) là diển đàn tự do của Hội AHPK/AC để mọi hội viên
cũng như cảm tình viên diển đạt tư tưởng và phát huy năng khiếu.
Nội dung bài vở đăng trên DĐPK không nhất thiết là đường lối của Hội, của Ban Chấp Hành.
Tác giả chịu trách nhiệm về bài viết của mình.

  Báo DĐPK phát hành hằng năm hai số vào trước Tết Nguyên Đán (khoãng tháng 1) và dịp Đại Hội Petrus Ký (khoãng tháng 7). Tin tức, bài vở, đề nghị xin gời về bất cứ anh em nào trong Ban Chấp Hành, hoặc anh Trần Gia Bình (Trưởng Ban Báo Chí).

  Các Thân Hữu muốn nhận báo DĐPK qua Bưu-điện, xin chuyển tiền cước phí 8 € / 12$ hằng năm hai số, qua trương mục cũa Hội.

   DĐPK số 38 sẽ được phát hành vào tháng 7/2014. Mong sẽ được nhận tin tức, hồi ký, thi ca, sáng tác về mọi lãnh vực không phải chỉ từ anh chị em hội viên mà còn từ những thân hữu bốn phương.

   Trong số DĐPK Xuân Giáp Ngọ số 37 / 2014 mới nhất, anh chị em thân hữu có thể tìm đọc các bài:

Tựa bài Tác giả
Thư ngỏ Ban Biên Tập

 Sớ Táo Quân Petrus Ký Âu-Châu

Nguyễn Ngọc Báu

 Năm Ngọ nói chuyện Ngựa

 Nguyễn Thành Thụy

 Malala Yousafzai
- Bạo lực không thể bắt chúng ta im lặng -

Thơ: Anh cho em mùa Xuân

Lương Nguyên Hiền

Tạ Ký

 Xây dựng Xã Hội Dân sự
trong Cộng Đồng người Việt

Lâm Đăng Châu

 Hán Nôm
Thơ: Vốn giòng hào kiệt

Lê văn Đặng chủ biên

Hoài Thu

 Đi xe đò - đi xe ôm Tiểu Tử
 Họp mặt Petrus Ký tại Úc Châu 2013 Nguyễn Ngọc Thụ

 Bạn tù

Thơ: Đường đời

Hoàng Quôc Việt

Nguyễn Thành Thụy

 Phân loại thực vật Trương Hoàng Lâm

 Tuổi già của tôi

Càn khôn thập linh

Duy Trác

Bạch Lan

 Chuyến đi viếng Úc châu Thanh Vân
 Đại Hội Petrus Ký Âu-Châu 19/2013  Ban Chấp Hành
 Gió mùa Đông Bắc Trần Ngươn Phiêu

 Úc Châu du ký

Thơ: Bất diệt - Immortel

Trang Ngọc Nhơn

Huyền Không - Phạm Thiên Hương

 Thư đi - Tin lại Ban Biên Tập
   

   Để tìm hiểu sự thành hình và chủ trương hoạt động của báo Hội AHPK/AC, mời anh chị em thân hữu đọc:

Từ Tin Hội đến Diễn Đàn Petrus Ký
Hữu khuynh, tả khuynh, ái hữu hay chánh trị: Đường hướng báo Tin Hội đi về đâu ?

  Ngoài ra Anh Chị Em Thân Hữu cũng đừng quên đọc thêm những bài chọn lọc từ các báo Tin Hội / Diễn Đàn PK:

Thân thế và sự nghiệp ông Petrus Trương Vĩnh Ký (Hồ văn Thái)
Trường Petrus Ký ngày xưa & Hội Ái Hữu Petrus Ký ngày nay (Danh Trần)
Thầy Vũ Ký, Nguyễn Công Danh & chí làm trai Nguyễn Công Trứ (Trần Minh Quang)

 

Tham gia, cổ động, phát huy sinh hoạt Hội,
hưởng ứng, cộng tác, viết báo
để Diển Đàn Petrus Ký phát triển lớn mạnh !

 

 Báo Diển Đàn số 35  Báo Diển Đàn số 30  Báo Diển Đàn số 25  Báo Diển Đàn số 20  Báo Diển Đàn số 15
 Báo Diển Đàn số 34  Báo Diển Đàn số 29  Báo Diển Đàn số 24  Báo Diển Đàn số 19  Báo Diển Đàn số 14
 Báo Diển Đàn số 33  Báo Diển Đàn số 28  Báo Diển Đàn số 23  Báo Diển Đàn số 18  Báo Diển Đàn số 13
 Báo Diển Đàn số 32  Báo Diển Đàn số 27  Báo Diển Đàn số 22  Báo Diển Đàn số 17  Báo Diển Đàn số 12
 Báo Diển Đàn số 31  Báo Diển Đàn số 26  Báo Diển Đàn số 21  Báo Diển Đàn số 16  Báo Diển Đàn số 11

 

issuu_33

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022