Diễn đàn Petrus Ký (DĐPK) là diển đàn tự do của Hội AHPK/AC để mọi hội viên
cũng như cảm tình viên diển đạt tư tưởng và phát huy năng khiếu.
Nội dung bài vở đăng trên DĐPK không nhất thiết là đường lối của Hội, của Ban Chấp Hành.
Tác giả chịu trách nhiệm về bài viết của mình.

  Báo DĐPK phát hành hằng năm hai số vào trước Tết Nguyên Đán (khoãng tháng 1) và dịp Đại Hội Petrus Ký (khoãng tháng 7). Tin tức, bài vở, đề nghị xin gời về bất cứ anh em nào trong Ban Chấp Hành, hoặc anh Trần Gia Bình (Trưởng Ban Báo Chí).

  Các Thân Hữu muốn nhận báo DĐPK qua Bưu-điện, xin chuyển tiền cước phí 8 € / 12$ hằng năm hai số, qua trương mục cũa Hội.

   DĐPK số 37 sẽ được phát hành vào tháng 2/2014. Mong sẽ được nhận tin tức, hồi ký, thi ca, sáng tác về mọi lãnh vực không phải chỉ từ anh chị em hội viên mà còn từ những thân hữu bốn phương.

   Trong số DĐPK số 36 / 2013 mới nhất, anh chị em thân hữu có thể tìm đọc các bài:

Tựa bài Tác giả
Thư ngỏ Ban Biên Tập

 Viết một chuyện tình

Thơ: Em và mưa

Thơ: Mùa Hè năm ấy

Tiểu Tử

Đỗ Thanh Tâm

Nguyễn Triều Anh Tâm

 Sầu ở lại

Nhân ngày giổ, nhớ bạn

Lý rượu sầu

 Tạ Ký

Lê văn Đặng

Trầm Vân

 Kỷ niệm với Thầy Đảnh Lâm Định Hướng
 Nắng mới Huyền Không - Phạm Thanh Hương

 Nạn đói trên thế giới

- Vấn đề lương thịt & phát triển thế giới -

Dr. Truơng Hoàng Lâm
 Gạo tím đen & sức khoẻ con người Bùi Thế Trường
 Viết cho Ba Thu Trâm

 Gió mùa Đông Bắc (chương 12)

Thơ: Một nắng hai sương

Trần Ngương Phiêu

Thích Tánh Tuệ

 Con nuôi cha Tô văn Cấp
 Bạn Tù Hoàng Quốc Việt
 Doanh nghiệp & Phật Giáo Bùi Minh Đức
 Vĩnh biệt thầy Bùi Trọng Chương  
 Tôi đổ máu cho nước Mỷ Cánh chuồn chuồn
 Aung San Suu Kyi - Người đàn bà không biết sợ Lương Nguyên Hiền
 Phập phòng 1 vòng Yangon Trương Như Thường
 Tâm sự của 1 giống đực Nguyễn thị Yêu Thương
 Thư đi - Tin lại Ban Biên Tập
   

   Để tìm hiểu sự thành hình và chủ trương hoạt động của báo Hội AHPK/AC, mời anh chị em thân hữu đọc:

Từ Tin Hội đến Diễn Đàn Petrus Ký
Hữu khuynh, tả khuynh, ái hữu hay chánh trị: Đường hướng báo Tin Hội đi về đâu ?

  Ngoài ra Anh Chị Em Thân Hữu cũng đừng quên đọc thêm những bài chọn lọc từ các báo Tin Hội / Diễn Đàn PK:

Thân thế và sự nghiệp ông Petrus Trương Vĩnh Ký (Hồ văn Thái)
Trường Petrus Ký ngày xưa & Hội Ái Hữu Petrus Ký ngày nay (Danh Trần)
Thầy Vũ Ký, Nguyễn Công Danh & chí làm trai Nguyễn Công Trứ (Trần Minh Quang)

 

Tham gia, cổ động, phát huy sinh hoạt Hội,
hưởng ứng, cộng tác, viết báo
để Diển Đàn Petrus Ký phát triển lớn mạnh !

 

 Báo Diển Đàn số 35  Báo Diển Đàn số 30  Báo Diển Đàn số 25  Báo Diển Đàn số 20  Báo Diển Đàn số 15
 Báo Diển Đàn số 34  Báo Diển Đàn số 29  Báo Diển Đàn số 24  Báo Diển Đàn số 19  Báo Diển Đàn số 14
 Báo Diển Đàn số 33  Báo Diển Đàn số 28  Báo Diển Đàn số 23  Báo Diển Đàn số 18  Báo Diển Đàn số 13
 Báo Diển Đàn số 32  Báo Diển Đàn số 27  Báo Diển Đàn số 22  Báo Diển Đàn số 17  Báo Diển Đàn số 12
 Báo Diển Đàn số 31  Báo Diển Đàn số 26  Báo Diển Đàn số 21  Báo Diển Đàn số 16  Báo Diển Đàn số 11

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022