Trường Petrus Trương Vĩnh Ký trước năm 1945 

Ảnh chụp lúc Chợ lớn và Sàigòn còn là hai thành phố riêng biệt , khoảng giữa là vùng ngoại ô ít người . 
Khu Nanci, góc Cộng Hòa và Trần Hưng Đạo còn là đầm lau sậy. 
Khu Nguyễn Trãi bán hoa còn là đồn lính Cây Mai .
Trước 1945 , trường Petrus Ký rộng , chiếm trọn tứ giác Cộng Hòa , Thành Thái , Trần Bình Trọng , Nguyễn Hoàng .
Khi chúng ta học . trường thu hẹp chỉ còn hai dãy nhà dài ở phía lưng chừng trên bên phải và khu văn phòng phía cực phải trong hình . 
Phần phía dưới trong hình , trước đây dùng làm khu nội trú cho học sinh . 
Sau 1954 , tách riêng để lập trường Đại học Khoa học và trường Sư phạm , phần lớn bị phá huỷ để xây dựng lại .
Phần phía trái trong hình , là nhà tập thể cho các giáo viên , nhưng nghỉ dạy không thu hồi lại mà cho phép chuyển nhượng . 
Đến thập niên 60 không còn giáo viên nào ở đó .
Khu đất trống có thuỷ tháp phía dưói bên trái , cuối thập niên 50 xây sân vận động Lam Sơn .

(hình cũa anh Trần Xuân Thiệu gởi đến)

 

Đền thờ ông Trương Vĩnh Ký

 

Hiệu Trưởng Nhiệm kỳ
Phạm văn Cồn 1951 - 1955
Nguyễn văn Kính
1955 - 1957
Nguyễn văn Thơ
1957 - 1958
Nguyễn văn Trương
1958 - 1960
Phạm văn Lược
1960 - 1963
Nguyễn Thanh Liêm
1963 - 1964
Trần Ngọc Thái
1964 - 1966
Trần văn Thử
1966 - 1969
Trần Ngọc Thái  1969 - 1971
Trần văn Nhơn
1971 - 1971
Bùi Vĩnh Lập
1971 - 1973
Nguyễn Minh Đức
1973 - 1975

 

Xin nhấn vào hình (Thumbnail) để xem hình lớn !

 

                    

 

                             

 

 

 

Hình trường Petrus Trương Vĩnh Ký hiện thời (sau 1975)
       
       
       

 

  

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022