Đại Hội Petrus Ký Âu-Châu kỳ 25 / 2019

(Ronneburg 19.7. – 21.7.2019)

Mỗi năm vào đầu mùa hè, thầy cô và các cựu học sinh trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài-Gòn thường tổ chức họp mặt để tạo cơ hội gặp gỡ và cùng
nhau ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường xưa.