Thông báo Đại Hội Petrus Ký Âu-Châu kỳ thứ 28 / 2024

 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu xin thông báo:

Đại Hội Petrus Ký thường niên kỳ thứ 28/2024 sẽ được tổ chức từ ngày thứ sáu 05.07.2024 đến Chủ Nhật 07.07.2024 tại:

Trung tâm Thanh Thiếu niên - Jugenzentrum Ronneburg

Auf dem weissen Berg

63549 Ronneburg

Thân mời Thầy Cô, các Thân Hữu khắp nơi ghi nhớ ngày nầy và cùng gia đình tham dự đông đủ.

Phiếu ghi danh, chương trình Đại Hội sẽ được gởi đến trong thời gian tới.

Petrus Ký tình thân.

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu.

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022