Thông báo Đại Hội Petrus Ký / Âu-Châu kỳ thứ 26 / 2020

 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hửu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu xin thông báo:

Vì cơn dịch „Vũ Hán – Cô Vi“ vẫn tiếp tục hoành hành trên khắp thế giới và nhất là Âu-Châu, Ban Chấp Hành quyết định không tổ chức Đại Hội Petrus Ký năm nay 2020 như đã dự định.

Ban Chấp Hành xin được chúc các Thầy Cô, Bạn bè thân mến, không để „Virus China“ bén mảng xâm nhập, giử vửng sức khoẻ dồi dào, để cùng tham Đại Hội Petrus Ký năm 2021 !
 

Petrus Ký tình thân.

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu.

 

   

Thông báo:

DHPK Banner Pky