Tiểu sử nhà Bác Học Petrus Trương Vĩnh Ký

 

06.12.1837: ra đời tại làng Vĩnh Thanh, phủ Hoàng An, tỉnh Vĩnh Long
1842: bắt đầu học chữ Nho
1854: học chữ Quốc Ngữ và La Tinh với Cố Long
1852-1858: học thêm nhiều ngoại ngữ  khác
1863: được quan Khâm Sai Phan Thanh Giản mời tháp tùng qua Pháp và Ý thương thuyết. Yết kiến Đức Giáo Hoàng tại Roma. Tiếp xúc với các nhà văn Pháp nổi tiếng Victor Hugo, Littré, ...
1864: Giáo sư rồi Giám Đốc trường Thông Ngôn
1864-1869:

Viết sách: Chuyện đời xưa, Abrégé de Grammaire annamite, Cours Pratique de langue annamitte. 

Quản lý tờ Gia Định báo

1870: Thông ngôn cho sứ thần Y Pha Nho
1872: làm Đốc Học dạy người Pháp học tiếng Đông Dương
1874:

Cộng tác với Đại sứ Y Pha Nho tại Trung Hoa

Hội viên hội Á Châu (Société asiatique) do sự giới thiệu của Littré và Renan

1875: Chánh Đốc Học đường Tham Biện Hậu Bổ
1886:

giao tiếp với Paul Bert, Toàn quyền Đông Dương.

dạy Đồng Khánh học chữ Pháp

1887: Giáo sư thổ ngữ Đông Phương tại Hậu Bổ
1888: đi công cán tại Vọng Các
1898: mất vì bệnh
   

Ông Trương Vĩnh Ký đã sáng tác trên 200 tác phẩm đủ ngành, đủ loại đã thành hình và nhiều tác phẩm còn dang dở.

Ông am tường 24 ngoại ngữ Phương Tây & Phương Đông, để liệt vào sổ vàng: "Toàn cầu Bác Học thập bát quân tử".

Sự nghiệp, thân thế của Petrus Trương Vĩnh Ký có thể tóm lại bằng 3 tiếng: Bác Học - Tâm thuật - Khiêm tốn

[trích từ Kỷ Yếu trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký, niên khóa 1972-1973]

 

   
 Ông Trương Vĩnh Ký

 

 

Trương Vĩnh Ký - Trở về với con đường văn hóa, văn học  Cao Thế Dung
Trương Vĩnh Ký - nhà thông thái & nhà giáo dục  Vũ Ký
Thân thế & sự nghiệp ông Trương Vĩnh Ký  Hồ văn Thái
Trương Vĩnh Ký - nhà Bác học đa năng, nhà ái quốc khả kính  Trần Ngọc Thạch
  Petrus Trương Vĩnh Ký  Hoàng Kim Việt
Trương Vĩnh Ký: một Trí Thức buồn  Hồng Lê Thọ
   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022