Tin buồn

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được nhiều tin buồn trong cùng 1 thời gian ngắn

Ông Vương Thu

(cựu nhân viên Trường Petrus Trương Vĩnh Ký, Y Tá)

đã mệnh chung ngày 26.03.2012 tại Việt-Nam, hưởng thọ 88 tuổi.

 

Ông Phạm văn Bang

(cựu nhân viên trường Petrus Trương Vĩnh Ký)

pháp danh Thiện Hiền

đã mệnh chung ngày 28.02.2012 tại Việt-Nam, hưởng thọ 76 tuổi.

 

Thầy Huỳnh Cao Thăng

(cựu giáo sư Toán trường Petrus Trương Vĩnh Ký)

đã từ trần vào ngày 05.03.2012 tại Việt-Nam, hưởng thọ 77 tuổi.

("Một góc đời - Thầy Huỳnh Cao Thăng" bài viết của anh Nguyễn Ngọc Sơn / USA)

 

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu thành kính phân ưu cùng gia đình

bác Vương Thu, bác Phạm văn Bang, Thầy Huỳnh Cao Thăng.

Nguyện cầu hương linh của bác Thu, bác Bang, thầy Thăng sớm về miền Tịnh Độ !

 

 

   

Thông báo:

DHPK Banner Pky